We understand the real issues facing the Welsh rural economy.

The welsh language

 Rydym yn falch ein bod yn medru cynnig ein gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cymraeg yn famiaith i Ffion James a Malcolm Thomas ac maent wastad yn barod i drafod unrhyw faterion gwledig ac amaethyddol yn y Gymraeg. Credwn fod hyn yn rhan bwysig o’n gwasanaeth i ffermwyr Cymru sydd yn well ganddynt drafod eu materion busnes a phersonol yn y Gymraeg. Annogir aelodau’r tim i ddysgu cymraeg pan meant yn ymuno a ni. 

Os hoffech drafod unrhyw fater gwledig ac amaethydol yn y Gymraeg, cysylltwch a Ffion James ar  01792 529631 neu fesul e-bost ar ffion.james@jcpsolicitors.co.uk am drafodaeth anffurfiol. 

We are proud to be able to conduct our business through the medium of Welsh and with one of the agricultural solicitors and the rural client manager being a first a language Welsh speaker we are always able to offer clients the opportunity of Welsh language representation. We view this as an essential service to Welsh farmers who will want to discuss their concerns in the language they feel most comfortable in. All team members are encouraged to learn Welsh when they join. 

If you would like to discuss any rural or agricultural matter through the medium of Welsh please contact Ffion James on 01792 529631or by e-mail at ffion.james@jcpsolicitors.co.uk for an informal discussion.

How Can We Help?

Bottom Edge Spacer